Helena Riihitupa Oy

Vastuullisuus

Helena Riihitupa Oy:lle vastuullisuus on tärkeä toimintaa ohjaava arvo, ja kiinnitämme vastuullisuuden eri osa-alueisiin huomiota jokapäiväisessä toiminnassamme.

Toimimme merkittävänä työllistäjänä tapahtuma-alalla valtakunnallisesti, ja listoillamme on yli 600 tekijää. Yrityksemme strategian mukaisesti haluamme olla markkinoiden kiehtovin kohtaamistoimisto tarjoamalla asiakkaillemme laadukkaita palveluratkaisuja sekä tekijöillemme palkitsevaa työtä heidän vahvuuksiaan hyödyntäen – tähän päästäksemme nostamme vastuullisuuden toimintamme keskiöön.

Sosiaalinen vastuullisuus (Social)

Meille jokainen ihminen on samanarvoinen. Kunnioitamme jokaista ihmistä yksilönä, ja kohtelemme tasa-arvoisesti niin työntekijöitämme, asiakkaitamme kuin asiakkaidemme asiakkaita. Meille iällä, sukupuolella, uskonnolla tai vakaumuksella, syntyperällä tai seksuaalisella suuntautumisesta ei ole merkitystä, vaan tekijöidemme asenne, avarakatseisuus ja kyky heittäytyä uusiin tilanteisiin merkitsevät enemmän. Irtisanoudumme rasismista, häirinnästä ja syrjinnästä sen kaikissa muodoissa, ja puutumme siihen välittömästi. Projektien yhteyshenkilöillämme ja toimistohenkilöstöllämme on ajantasaiset tiedot ja taidot mahdollisen tilanteen käsittelyyn ja puuttumiseen. Meille on tärkeää tarjota mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista ja luoda turvallinen ympäristö, jossa jokainen voi löytää omat vahvuutensa ja kehityskohteensa. Lisäksi huomioimme yksilöiden erilaiset elämäntilanteet ja pyrimme mahdollistamaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen. Hyödynnämme toimistotiimissämme työaikajoustoja ja etätyömahdollisuuksia. Tapahtumatekijämme voivat työskennellä kauttamme joustavasti yhteensovittaen töitä muun elämän kanssa.

Järjestämme tilaisuuksia, joissa koko henkilöstömme sekä kohtaamisen ammattilaisemme pääsevät virkistymään ja viettämään yhteistä aikaa. Myös vakituisen henkilöstön tiimiytyminen ja kouluttaminen ovat meille äärimmäisen tärkeitä, joten pidämme kvartaaleittain koulutuspäivät, jotka koostuvat osallistavista työpajoista. Työntekijämme pääsevät vaikuttamaan strategiamme sisältöön sekä tavoitteisiin ja siten rakentamaan itselleen mieluisaa työpaikkaa. Huolehdimme kehityskeskusteluiden säännöllisyydestä ja mahdollisuudesta saada palautetta tehdystä työstä. Pidämme viikoittain myös tiimin yhteisiä tiimipalavereja, joissa rohkaistaan avoimeen vuorovaikutukseen ja palautteenantoon.

Tuemme myös Mieli Ry:n toimintaa. Työterveys ja hyvinvointi ovat yrityksellemme tärkeitä asioita, ja huolehdimme tekijöidemme työkyvystä hyödyntämällä työkyvyn varhaisen tuen mallia.

Ympäristövastuullisuus (Environment)

Toiminnassamme ja palveluiden tuottamisessa huomioimme ympäristöasiat, ja pyrimme välttämään osaltamme ympäristön kuormittamista. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, ja pohdimme uusia keinoja ympäristövastuullisempien työtapojen edistämiseksi.

Liikennepäästöjen minimoimiseksi hyödynnämme toiminnassamme pitkälti paikallisia tekijöitä, ja organisoimme mahdollisuuksien mukaan useamman työntekijöiden toimeksiantoihin kimppakyyditykset. Rohkaisemme myös hyödyntämään joukkoliikennettä. Siinä missä tekijäverkostommekin, myös toimistotiimimme on sijoittunut valtakunnallisesti ympäri Suomen, joten tämä mahdollistaa liikkumisesta syntyvistä päästöistä leikkaamisen. Kohtaamme asiakkaitamme myös etätapaamisten kautta.

Uusiokäytämme työvaatteita kierrättämällä niitä tekijältä toiselle, ja pidämme työ- ja brändivaatteista huolta varastoimalla ja huoltamalla niitä asianmukaisesti. Brändivaatteiden painattamisessa käytämme paikallisia ja vastuullisia toimijoita.

Tulostamme ohjeita, muistioita, tiedotteita tai muita dokumentteja hyvin harvoin, ja säästämme siten luonnonvarjoja. Toimintamme pohjautuu niin toimistolla kuin tapahtumissamme sähköisten järjestelmien hyödyntämiseen. Keräämme tapahtumissa liidit sähköisiin liidienkeräysjärjestelmiin, ja hyödynnämme sähköisiä raportointijärjestelmiä.

Taloudellinen vastuullisuus ja hyvä hallintotapa (Governance)

Käsittelemme kerättyjä henkilö- ja asiakastietoja luottamuksellisesti ja GDPR-asetusten mukaisesti. Käytössämme on asianmukaiset tietoturvatoimenpiteet kerättyjen henkilötietojen suojaamiseen. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu salasanoin sekä muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin keinoin. Olemme kasvuyritys, joka toimii taloudellisesti vastuullisesti huolehtien sekä hyvistä että luotettavista asiakassuhteista ja kumppaneista varmistaakseen yritystoiminnan kannattavan liiketoiminnan.

Noudatamme hallinnoinnissa Suomen osakeyhtiölakia. Yritystoiminnan riskienhallinta ja niiden tunnistaminen on osa johtoryhmän työskentelyä. Yritystoiminnan riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa, seurata, analysoida ja puuttua riskeihin järjestelmällisesti liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Olemme saaneet myös Luotettava Kumppani -sertifikaatin hyvästä ja luotettavasta kumppanina toimimisesta.

Kysy lisää palveluistamme

Tuotamme todennettavaa ja positiivista asiakasarvoa, ja palvelemme ilolla asiakkaita, joiden arvomaailmaan voimme sitoutua. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

1 + 12 =

Haluatko promoottoriksi?

Tuletko vaivattomasti toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Oletko huolellinen, asiakaspalveluhenkinen ja kuin kotonasi siellä, missä tapahtuu? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja hae rohkeasti promoottoriksi!

Kansikatu 1B t1
33100 Tampere